Skoluniformer för ökad samhörighet - SR1-Opinion - www.sr1.se

Go to content

Skoluniformer för ökad samhörighet

Skoluniformer för ökad samhörighet.
Publicerad 4 april 2018 kl 21.31
I Sverige har de flesta skolor stora problem med mobbning och disciplin, något som i förlängningen leder till oerhört tragiska människoöden och i många fall även dåliga betyg. Samhällsklyftorna ökar i rasande takt samtidigt som mobbning och utanförskap frodas i det land som vi en gång lärde oss att älska.
-
I webbupplagan av tidningen Doktorn (13 augusti 2017) redogör forskaren Karin Hellfeldt vid Örebro Universitet om sambandet mellan elevers olikheter och mobbning. Ofta handlar mobbning om psykisk tortyr med fokus på avvikelser. Hellfeldt framhåller att alla skolor bör bilda elevgrupper där man arbetar med “(...)budskapet att alla är lika värda oavsett olikheter”.
  Trots att de flesta svenska skolor idag arbetar hårt för att eleverna ska acceptera olikheter, så har man inte kommit tillrätta med mobbning. Och trots kunskaper om att skoluniformer ökar elevernas sammanhållning och därmed minskar risken för mobbning, så har man duckat frågan fullständigt. Skoluniformer suddar ut de flesta visuella klasskillnaderna. Barn till föräldrar som inte har råd med dyra märkeskläder eller som har dålig klädsmak, får vistas i skolpliktens korridorer på samma utseendemässiga villkor som barn till ekonomiskt oberoende föräldrar - om man inför skoluniformer.
Eleven Rasmus Andersson säger i en artikel i Göteborgs-Posten (9 november 2017) att “svensk skola och dess elever hade mått bra av skoluniform – på flera olika plan”. Andersson menar att förutom mobbning så skulle ett införande av skoluniformer i svenska skolan, troligtvis ge ett mer strikt och ordnat klimat i klassrum och korridorer. Han understryker att “lydnaden, respekten och disciplinen har försvunnit i svensk skola. Den måste komma tillbaka”.
Föreningen Friends skriver idag på sin webbplats (4 april 2018) att den mobbning som sker under år 2018 kommer att kosta samhället totalt 17.5 miljarder de kommande 30 åren. Det motsvarar 35.800 årslöner för en genomsnittlig lärare. I sin kalkyl tar man bland annat upp kostnader för kommuner, landstingen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan och rättsväsendet.
  Med det i fokus så är det mycket märkligt att makthavarna har prioriterat bort en lag om obligatoriska skoluniformer i alla svenska skolor, eftersom ett sådant beslut sannolikt skulle minska mobbningen avsevärt. Flera källor vittnar om att en del elever initialt är emot ett införande av skoluniformer. I de flesta fall försvarar man sin ståndpunkt med den personliga integriteten. Detta tas bland annat upp på hemsidan Skoldagarna.se (28 oktober 2016). Att bära skoluniform blir en alldeles förträfflig övning inför elevernas kommande arbetsliv, där klädkoder ofta gäller på arbetsplatserna.
Vilket samhälle bygger vi om man hela tiden ska rätta sig efter några lättkränkta individer? Det är samhällets ansvar att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna i en skola som man enligt lag är tvungen deltaga i. Att inte införa obligatorisk skoluniform i svenska skolor blir kontraproduktivt mot skolplikten, då en elev som mår dåligt i skolan skolkar mer än en elev som mår bra.
Stefan Jakobsson, skolpolitisk talesperson för Sverigedemokraterna säger i Lärarnas tidning (1 december 2015) att han personligen vill se ett införande av skoluniformer i svenska skolan. “En enhetlig klädsel kan minska hetsjakten på statusprylar och risken att bli utfryst på grund av sämre ekonomi” - förklarar Jakobsson. Tyvärr har Stefan Jakobsson misslyckats att få med sin egen partiledning i den här frågan. Ett parti som däremot vill se ett införande av skoluniformer på prov är Kristdemokraterna.
  Erik Slottner, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholm säger till Svenska Dagbladet (16 juni 2017) att “det är mycket prat om att skolorna blir allt mer segregerade och att skolorna i många ytterstadsområden inte lyckas lyfta trots att de får mer pengar än andra skolor”.
Det som Slottner sätter fingret på är en mycket viktig fråga. Vi måste tillsammans verka för att få en bättre jämlikhet i skolan och det satsas på tok för mycket pengar på fel hästar i de här sammanhangen. Trots att man skyfflat in skattemiljarder i utanförskapsområden och problemskolor så ökar klyftorna. Sett till detta så tror jag att en del i lösningen för att stävja utanförskap och mobbning och samtidigt öka sammanhållning och studiero, är obligatoriska, statssubventionerade skoluniformer till alla elever i Sveriges grund- och gymnasieskolor. Det har vi råd med, eller snarare sagt så har vi inte råd att avstå obligatoriska skoluniformer, vilket Friends vittnar om i sin analys om mobbningens kostnader.


Johan Jäderström
johan.jaderstrom@sr1.se
Back to content