Så påverkar du trafiksignalerna - SR1-Opinion - www.sr1.se

Go to content

Så påverkar du trafiksignalerna

Så påverkar du trafikljusen

Publicerad 21 december 2016 kl 13.01
Runt om i landet regleras trafiken med trafiksignaler, eller trafikljus som det även kallas i folkmun. Många fordonsförare verkar tro att det fungerar att lura trafikljusen att slå om till grönt genom att blinka och tuta, något som Sverigerapportens efterforskningar visar är felaktigt. Trafiksignalerna känner inte av ljud och ljus. Däremot finns det andra vägar att gå om man vill effektivisera sin körning vi trafiksignalerna, men kedjan är aldrig starkare än sin svagaste länk. Det räcker med att en fordonsförare håller för långt avstånd för att det ska bli rött i förtid. Genom att gå djupare in i kunskapen om trafiksignalerna så kan vi bidra till en mindre miljöpåverkan och en bättre trafikrytm.
I militärutbildningen ingår ofta konvojkörning. En av delarna i utbildningen rör just start vid trafiksignaler. För att så många fordon som möjligt skall kunna passera trafiksignalerna, under en grön period, gäller det att alla startar samtidigt. Närmare bestämt så ska man starta i exakt samma sekund som det slår om till grönt ljus. Sedan håller man tre sekunders mellanrum till framförvarande bil. Anledningen till det förstår man om man sätter sig in i hur trafiksignalerna fungerar.
I regel ligger det sensorer under asfalten framför trafiksignalerna. Sensorerna känner av fordon som antingen står och väntar på grönt ljus eller som har grönt ljus och är i färd med att passera trafiksignalerna. Det är viktigt att man inte håller för många sekunders avstånd till framförvarande fordon när man kör förbi en trafiksignal. Detta eftersom trafiksignalen då "tror" att det inte kommer fler bilar, vilket i sin tur innebär att trafiksignalen slår om till rött ljus. Om man kör över sensorn i marken inom tre sekunder efter framförvarande bil så fungerar det bra och trafiksignalerna uppfattar att fler bilar är på väg att passera signalanläggningen.
Vid vissa bevakade övergångsställen och cykelöverfarter förekommer det att radarsensorer är utplacerade. Radarsensorerna sitter oftast ovanpå själva trafiksignalen och känner av oskyddade trafikanter så som cyklister och fotgängare.
I vissa fall används radartekniken för att upptäcka fordonstrafik vidsignalreglerade övergångsställen på hårt trafikerade vägar. Om någon då trycker på knappen till övergångsstället så slår inte ljuset om till rött för fordonstrafiken, förens alla fordon har passerat. Tre sekunder är ett lagom avstånd till framförvarande fordon vid radarsensorerna. Detta för att trafiksignalen inte skall missa att det kommer fler bilar och slå om till rött ljus före alla fordon har passerat. Det finns många olika typer av sensorer i våra trafiksignaler. Utöver sensorerna är trafiksignalerna utrustade med timers för maximala tidsperioder. Tunga fordon prioriteras av sensorerna. Vissa trafiksignaler kan även fjärrmanövreras i syfte att till exempel underlätta för uttryckningsfordon.

Johan Jäderström
johan.jaderstrom@sr1.se
Vid dom bevakade övergångsställena på Tungelstavägen i Västerhaninge sitter radarsensorerna ovanpå trafikljusen. Sensorerna känner av fordonstrafiken på Tungelstavägen. Systemet är monterat på en sträcka med stora kö problem under rusningstid. I praktiken innebär radarsensorerna att det inte blir rött för fordonstrafiken så länge det kommer fordon i en följd, med max tre sekunders mellanrum mellan fordonen.
Back to content