Ignoranta förare orsakar olyckor - SR1-Opinion - www.sr1.se

Go to content

Ignoranta förare orsakar olyckor

Ignoranta och egoistiska bilförare orsakar olyckstillbud vid omdiskuterat vägarbete - Myndigheterna skyller på fortkörning.
Publicerad 30 november 2017 kl 13.36
Rapporterna i olika medier haglar tätt gällande vägarbetet på riksväg 73, i höjd med Vega. Många olyckstillbud har inträffat med trafikstörningar som följd. Myndigheterna och många privatpersoner är säkra på varför: Det är fortkörarnas fel att incidenter inträffar på den här platsen.
Men är det verkligen sant? En av våra medarbetare blev prejad tidigare i år på just den här platsen. Incidenten inträffade i en av kurvorna, det var en taxi som genade med nästan halva bilen över den heldragna linjen. Taxin höll laglig fart, men brast gällande alla andra trafikregler. Ingen blinkers, ingen koll i backspegeln och taxiföraren prejade dessutom sin medtrafikant över heldragen linje. En olycka hade i normala fall varit ett faktum, men medarbetaren räddade situationen genom att bromsa kraftigt och väja. Sverigerapporten skickade upp en drönare för att försöka lokalisera om det är här det stora problemet ligger.
Efter bara några minuters flygning smäller det. En bilist kör över i fel fil över heldragen linje och prejar bilen bredvid. Olyckan är ett faktum, men bilarna signalerar åt varandra att köra vidare (och sannolikt ta hand om skadorna och pappersskrivandet, på en mindre trafikerad plats)
Vi fortsätter filma och en stund senare upprepas samma typ av händelse igen. Den här gången med ett lyckligare slut.
Vi låter bandet gå och kan med förskräckelse konstatera att folk kör som galningar. I princip ingen kör så som man bör utifrån ett trafikvetenskapligt perspektiv.

Folk har stora problem att placera bilen rätt.
Påfarten från Gudöbroleden (Väg 260) är ett problem i sig. Ur en trafikvetenskaplig synvinkel så bör all trafik under rusningstid placeras i vänster körfält vid den här påfarten för att det inte skall bli en propp. Man borde konstruerat vägarbetet så att ingen annan väg var möjlig. Ihop med detta så får inte fordon som kommer på påfarten tränga sig in i den vänstra filen, för då blir det en propp på grund av det. Sverigerapportens reportage visar dock att den här påfarten är ett av dom mindre problemen på platsen.
Det stora problemet är att fordonsförarna brister allvarigt i placeringarna av sina fordon. En tumregel är att man skall ha en större lucka mellan gula linjen och bilen än vad man har mellan muren och bilen. Muren kommer inte att flytta på sig, den kommer inte att köra på dig, utan den står fast där den är. Det är osannolikt att ett fordon dyker upp på den sidan, därför skall bilen placeras mot muren. Sverigerapportens film visar att tunga 24-meters lastbilar klarar av att hålla sig på rätt sida om linjerna samtidigt som den större delen av bilisterna inte positionerar sig rätt, och i allt för många fall bryter dom heldragna linjerna med både backspeglar och däck. Vi ser också lätta flera lastbilar och personbilar som kör fort och klarar av att köra genom vägarbetet med rätt placering i körfälten.
På kvällen uppstår ett nytt problem i södergående körriktning. Det är egentligen två problem i ett. Första problemet är att fordonsförare tränger sig genom att inte byta från vänsterfilen i god tid innan den upphör vid vägarbetet. Det bildar en propp. Sedan ser vi att många kör på påfarten vid Länna, i riktning mot Nynäshamn och tränger sig ut i mittfilen mer eller mindre direkt efter man har kommit upp på motorvägen. Detta beteende bildar också en propp.
Myndigheter, media och flera privatpersoner har påstått att farten är den stora syndabocken vid det här vägarbetet. Vi på Sverigerapporten anser att vi styrkt att så inte är fallet. Vi ser att det är okunniga, ignoranta och egoistiska bilförare som står för incidenterna vid det här vägarbetet. Man placerar inte sin bil rätt, och alltför ofta kör man över heldragna linjer med både däck och speglar. Utöver det så används knappt blinkers (och troligtvis inte heller speglarna). I dom fall när fordonsförare faktiskt använder den lilla spaken vid sidan av ratten så är det oftast inte i god tid före manövern man tänker göra. Det här är en väldigt stor riskfaktor i trafiken.
Drönaren flyger i cirka 50 km/h, en del bilar kör fortare än drönaren, men det handlar inte om sådana farter som i sig skulle kunna orsaka olyckor. Däremot kan farten påverka skadorna vid en eventuell olycka. Men huvudproblemet här är inte farten. Det är Sverigerapportens slutsats.
 
Johan Jäderström
johan.jaderstrom@sr1.se
Folk har stora problem att placera bilen rätt.
Back to content