SR1-Opinion - www.sr1.se

Go to content
http://vimeo.com/291031127
Här kan du ladda ner ett litet urval av allt vi samlat på oss efter valet.

Ladda ner 1080p MP4 version
Filmen får spridas helt fritt (571mb)

Ladda ner komprimerad 1080p version
Filmen får spridas helt fritt (451mb zip)

Direktlänk Vimeo version
Se filmen online här

Direktlänk Youtube version
Se filmen online här

Ladda ner ett urval av mobila screenshots, blandat material.
Observera att detta endast är ett litet urval av screenshots från en telefon.
Vi har mer material i form av screenshots, printscreens, screenrecording m.m.
(214mb zip)

Ladda ner valdata samling 1
Detta är samma valdata som vi spred ut direkt efter valet.
(16mb zip)

Ladda ner valdata samling 2
Detta är ny valdata, samtliga filer som ändrades under valkvällen.
(43mb zip)
Back to content